Tập huấn cổng thông tin điện tử cho các trường mầm non trong huyện Đức Phổ

Để các trường biết quản trị, khai thác và sử dụng cổng thông tin điện tử, phòng GD phối hợp với chi nhánh VIETTEL Quảng Ngãi tổ chức tập huấn, hướng dẫn các trường khai thác sử dụng có hiệu quả trang thông tin điện tử vào sáng ngày 13/12/2019.